Bomullshandske

  • Bomullshandskar /arbets- /trädgårdshandskar

    Bomullshandskar /arbets- /trädgårdshandskar

    Handskar är gjorda av en mängd olika material.Det är viktigt att veta vilken typ av skydd varje handsktyp kan erbjuda.Att använda fel handske kan orsaka skador.Bomullshandskar kan absorbera farlig kemikalie som gör att huden bränns.Att använda rätt handske minskar riskerna på arbetsplatsen.Det är arbetsgivarens ansvar att avgöra hur länge handskar kan bäras och om de är återanvändbara.Dock bör den anställde informera arbetsgivaren om de som känner att sina handskar bör bytas ut...